top of page
tamnun_pic.png
blue_line.png

 שגריר הים התיכון

blue_line.png

טוב, יש חיים בים!

בזכות היצורים הימיים יש לכולנו חיים.

משבר אקלים, העלמות מינים, התחממות גלובלית, דייג יתר.....   
ווואו!!!

 כמה הרבה תופעות המחייבות שגריר אשר ידבר את קולם הבלתי נשמע של כלל היצורים הימיים!

אתר זה משמש את בתי הספר בפעילויות חינוכיות בנושא שגריר הים התיכון והמגוון הביולוגי.

אתר זה לא עבר הנגשה. לחומרים מונגשים מוזמנים לפנות אלינו לקבלתם בשמחה
Media@ecoocean.org

שלום ונעים מאוד.

אני כלבת הים הנזירית ואני מכהנת כיום בתפקיד שגרירת הים התיכון.

נבחרתי ברוב קולות מבין 7 מועמדים, בתחרות שהתקיימה בשנת  2021. בתחרות הצביעו למעלה מ 12,800 איש, בניהם תלמידים ותלמידות רבים, מובילי דעת קהל, משפיענים ועוד.

1.jpg

אני מזמינה אתכם להכיר יותר לעומק אותי ואת חברי,

להיחשף לתפקיד שלנו ביצירת העושר והצבעוניות של ים תיכון

ולכן ללמוד על האיומים החלים עלינו וכיצד ניתן לסייע לי ולחברי להתגבר עליהם.

הקדמה קצרה:

בקרב מרבית הציבור הים התיכון נתפס כ"מדבר כחול", אך למעשה, הוא מערכת אקולוגית חיה, מרתקת, צבעונית ושוקקת חיים אשר רובה נסתר מן העין. מערכת אקולוגית זו, מספקת לנו מגוון רחב ורב של תועלות; לפחות 50% מאספקת החמצן, ויסות אקלים, מים מותפלים לשתייה, מזון, תרופות ומרגוע לנפש. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם, עם מחסור בשטחים וגידול מהיר באוכלוסייה. לאור זאת, הים הפך לחזית הפיתוח העתידי של המדינה – כולל הרחבת והגדלת כמות התשתיות והמתקנים בים. העברת משקל הפיתוח העתידי של ישראל מהיבשה לים – מעלה ומגדיל משמעותית את הסיכונים והאיומים על מערכת אקולוגית זו. למערכת האקולוגית הימית יכולת התחדשות וטיהור עצמי, אך ללא איזון בין אינטנסיביות הפיתוח והשימוש לבין מאמצי השימור – לא תוכל להישאר חיונית ומועילה לאורך זמן.

לכל אחת ואחד מאתנו יש אחריות ויכולת השפעה על קיימות מערכת זו ועל שמירת החופים והים התיכון!

איך עושים את זה?

  1.  לא משאירים פסולת בחוף שעשויה להיסחף אל הים ולפגוע ביצורים שחיים בו.

  2.  הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים (מסוכנים במיוחד ליצורים החיים בים)

  3.  תמיכה ומעורבות בקידום והכרזת שמורות טבע ימיות בישראל.

  4.  הפחתת צריכת דגי ים ופירות ים לאור בעיית דייג היתר והידלדלות הדגה בים התיכון.

בנתיים, מי ששומרים על הים ועל החיים שלנו,

הם היצורים הימיים המופלאים

אז בואו ונצא למסע!!!

בלשונית הבאה תוכלו ללמוד על אורחות חייהם של ששת חברי ושלי

ועל תרומתו הרבה של כל מין ומין למערך האקולוגי ולבית גידול זה.

 לחצו להאזין    לקולות הים   

bottom of page